Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Các điểm chính của loại thị thực SIV – Thị thực đầu tư kinh doanh trọng yếu

Không giới hạn về độ tuổi; Không yêu cầu trình độ tiếng Anh; Người nộp đơn không bắt buộc phải có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh; Chỉ cần chứng minh nguồn 5 triệu đô la Úc được sử dụng để đầu tư vào Úc là hợp pháp; Không cần phải tiến hành kiểm toán…

Phân tích và giới thiệu cụ thể các trường hợp xin thị thực Đính hôn/Kết hôn và Hôn nhân không hôn thú Úc.

Nhập cư theo diện hôn phu/ hôn thê của Úc, như tên của nó, là tình trạng vợ / chồng của một công dân và thường trú nhân Úc, bao gồm cả việc sống chung đã kết hôn hoặc chưa kết hôn hay đính hôn, hoặc chung sống không hôn thú để xin thị thực…

Những thay đổi đáng kể đối với loại thị thực 188C cho nhà đầu tư kinh doanh trọng yếu 5 triệu đô của Úc

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, chính phủ Úc đã có những sửa đổi đáng kể đối với chính sách Visa 188C dành cho đầu tư kinh doanh trọng yếu 5 triệu đô. Các thay đổi chính sách như sau:   Chính sách cho vay sẽ bị hủy bỏ. Trước đây, với…