Skip to content Skip to footer

Visa 132

THỊ THỰC 132 DIỆN DOANH NHÂN TÀI NĂNG

Thị thực 132 là thị thực thường trú đầu tư diện Doanh nhân tài năng phù hợp cho các doanh nghiệp lớn và vừa có lịch sử kinh doanh thành công và có ý định đầu tư vào Úc.
Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của quy định nhập cư, đương đơn phải đáp ứng các yêu cầu bảo lãnh của chính phủ tiểu bang.

A. Ưu điểm của thị thực 132 diện Doanh nhân tài năng

 1. Visa THƯỜNG TRÚ bao gồm hai diện: Doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và Doanh nhân được tài trợ vốn.
 2. Không cần phải vượt qua hệ thống tính điểm như thị thực 188A và 188B
 3. Không yêu cầu về trình độ học vấn và trình độ Tiếng Anh.
 4. Không yêu cầu về thời gian lưu trú tại Úc sau khi cấp thị thực.

 

B. Điều kiện chung xin thị thực 132 diện Doanh nhân tài năng:

 1. Có được bảo lãnh của một chính phủ tiểu bang (người nộp đơn phải trình đề án kinh doanh thuyết phục cho chính phủ tiểu bang);
 2. Ứng viên dưới 55 tuổi (trừ khi chính phủ tiểu bang nhận định rằng doanh nghiệp có thể mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho khu vực; do đó, được miễn các yêu cầu về độ tuổi cho đương đơn);
 3. Doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công;
 4. Không tham gia vào các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp;
 5. Đương đơn cam kết sẽ thực sự thành lập doanh nghiệp hoặc tham gia vào một doanh nghiệp đang hoạt động, duy trì phần lớn quyền sở hữu, tham gia vào quản lý/ điều hành và ra quyết định doanh nghiệp;
 6. Đáp ứng đủ yêu cầu sức khỏe, điều kiện lý lịch tư pháp.

C. Điều kiện của xin thị thực 132A diện Doanh nhân tài năng có lịch sự kinh doanh thành công (Subclass 132A)

Thị thực 132A dành cho các doanh nhân thành đạt sở hữu giá trị tài sản cao, có năng lực cao dựa vào lịch sử kinh doanh, có dự định định cư tại Úc và thành lập một doanh nghiệp mang lợi ích kinh tế cho tiểu bang sinh sống.

 1. Người đứng đơn phải dưới 55.
 2. Hai trong bốn năm trước ngày nộp đơn, vốn sở hữu trong một hoặc nhiều doanh nghiệp đạt ít nhất 400.000 AUD, doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 3 triệu AUD.
 3. Sở hữu cổ phần: Đương đơn nắm giữ trong doanh nghiệp tương đương

     –  51% (nếu daonh thu hàng năm dưới 400.000 đô la Úc)
     –  hoặc 30% (nếu doanh thu hàng năm trên 400.000 đô la Úc) – hoặc 10% (nếu công ty đã công khai niêm yết sàn chứng khoán)

 1. Tổng tài sản cá nhân và kinh doanh ròng đạt tối thiểu 1,5 triệu AUD, có thể chuyển đến Úc trong 2 năm kể từ khi được cấp visa.

D. Điều kiện của xin thị thực 132B diện Doanh nhân được quỹ đầu tư mạo hiểm tài trợ vốn (Subclass 132B)

Thị thực 132B dành cho những nhà đầu tư đã được tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm từ một thành viên thuộc Hiệp Hội Đầu Tư Mạo Hiểm của Úc (AVCAL)

 1. Đương đơn được yêu cầu đầu tư ít nhất 1,5 triệu đô la Úc để thành lập doanh nghiệp tại tiểu bang.
 2. Doanh nghiệp của đương đơn phải được một thành viên của Quỹ tài chính Australian Private Equity and Venture Capital Association Limited (AVCAL) tài trợ vốn với trị giá tối thiểu 1 triệu đô la Úc để khởi nghiệp, thương mại hóa sản phẩm hoặc phát triển ý tưởng kinh doanh tiềm năng.

Yêu cầu hoạt động trong ít nhất 2 năm. Sau 2 năm, chính phủ tiểu bang và văn phòng nhập cư sẽ kiểm tra doanh nghiệp của đương đơn. Nếu đương đơn không có khoản đầu tư tại chỗ hoặc doanh nghiệp không hoạt động bình thường, thị thực thường trú diện doanh nhân tài năng 132 có thể bị hủy.

CHÚNG TA LÀM GÌ

Trung tâm Dịch vụ sinh viên Thế kỷ 21 / Liên minh Giáo dục và Di cư Thế kỷ 21

là một công ty tư vấn và hỗ trợ di cư chuyên nghiệp, có uy tín, danh tiếng cao, hoạt động liên quan đến kinh doanh giáo dục từ năm 1995 và mảng di cư từ năm 2001. Trong suốt hai thập kỷ qua, Trung tâm của chúng tôi đã hỗ trợ thành công hơn mười nghìn sinh viên quốc tế và khách hàng di cư, tới nghiên cứu một phổ lớn các lĩnh vực giáo dục ở nhiều quốc gia, và thực hiện được kế hoạch di cư đến Úc và Mỹ.

Chúng tôi hướng đến cung cấp hành trang cho sinh viên quốc tế và khách hàng di cư để họ có thể đạt được các mục tiêu cá nhân trong tương lai, thông qua dịch vụ giáo dục và di chuyển chuyên biệt mà chúng tôi cung cấp.

Vào năm 2020, chúng tôi rất vui lòng sử dụng kiến thức, kinh nghiệm và dịch vụ nhiệt tình của mình để cùng bạn chinh phục thời điểm khó khăn vì dịch bệnh trên toàn thế giới này (Covid-19), để bạn có thể xuất sắc đạt được những mục tiêu của mình trong tương lai.

Our Mission

Business

We work to ensure that your business prospers and brings you sufficient profit with a long perspective. We appreciate your trust greatly!

Community

We work to ensure that your business prospers and brings you sufficient profit with a long perspective. We appreciate your trust greatly!

our skills

We’re team of
tallented business & investment
peoples

Investment
90%
Finance
80%
Research
75%
Sales & Trading
85%
let's work together

We are the best investment company and we are open for cooperation.

Contact Us