Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Các điểm chính của loại thị thực SIV – Thị thực đầu tư kinh doanh trọng yếu

Không giới hạn về độ tuổi; Không yêu cầu trình độ tiếng Anh; Người nộp đơn không bắt buộc phải có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh; Chỉ cần chứng minh nguồn 5 triệu đô la Úc được sử dụng để đầu tư vào Úc là hợp pháp; Không cần phải tiến hành kiểm toán…

Những thay đổi đáng kể đối với loại thị thực 188C cho nhà đầu tư kinh doanh trọng yếu 5 triệu đô của Úc

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, chính phủ Úc đã có những sửa đổi đáng kể đối với chính sách Visa 188C dành cho đầu tư kinh doanh trọng yếu 5 triệu đô. Các thay đổi chính sách như sau:   Chính sách cho vay sẽ bị hủy bỏ. Trước đây, với…

Visa 132

Visa 132 THỊ THỰC 132 DIỆN DOANH NHÂN TÀI NĂNG Thị thực 132 là thị thực thường trú đầu tư diện Doanh nhân tài năng phù hợp cho các doanh nghiệp lớn và vừa có lịch sử kinh doanh thành công và có ý định đầu tư vào Úc. Ngoài việc đáp ứng…

Visa 188 A

Visa 188 A Visa 188 A Chương trình Đầu Tư định cư Úc dành cho Doanh Nhân theo diện visa 188 – Cho phép nhà đầu tư sở hữu và quản lý việc đầu tư kinh doanh tại Úc bằng nhiều hình thức. Nhà đầu tư cùng các thành viên gia đình hợp pháp gồm: Vợ/chồng và…

Visa 188 B

Visa 188 B AVisa 188B đầu tư diện nhà đầu tư (188B) Thị thực 188B là một loại hình di trú kinh doanh cho các nhà quản lý đầu tư. Đây là thị thực tạm trú bốn năm cho các nhà đầu tư tham gia vào cổ phiếu, quỹ và ngoại hối. Thị thực yêu cầu đương đơn…

Visa 188 C

Visa 188 C Chi tiết và phân tích thị thực cho nhà đầu tư 5 triệu đô, dành cho nhà đầu tư thuộc dạng 188C Lượt truy cập: 4012020-07-11 11:35:43 Nhóm thị thực Nhà đầu tư lớn 188C thuộc một trong ba loại của nhóm 188 và 888. Bây giờ, chúng tôi xin giới thiệu…