Skip to content Skip to footer
 1. Không giới hạn về độ tuổi;
 2. Không yêu cầu trình độ tiếng Anh;
 3. Người nộp đơn không bắt buộc phải có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh;
 4. Chỉ cần chứng minh nguồn 5 triệu đô la Úc được sử dụng để đầu tư vào Úc là hợp pháp;
 5. Không cần phải tiến hành kiểm toán kế toán toàn diện và nghiêm ngặt về lịch sử kinh doanh hoặc đầu tư của đương đơn tại Việt Nam như các diện nhập cư đầu tư kinh doanh khác;
 6. Không cần phải vượt qua thang điểm định cư Úc như các thị thực đầu tư kinh doanh khác như thị thực 188, đó là 188A và 188B;
 7. Không yêu cầu phải điều hành một doanh nghiệp tại Úc, chỉ cần đầu tư vào một quỹ;
 8. Không yêu cầu tuyển dụng lao động tại Úc;
 9. Đương đơn chính chỉ cần sống ở Úc 160 ngày trong 4 năm sau khi có thị thực tạm trú để nộp đơn xin thường trú (trung bình chỉ cần sống một tháng rưỡi mỗi năm), và đương đơn thứ hai (vợ / chồng) sống tại Úc 2 năm trong 4 năm;
 10. Đương đơn phụ phải sống ở Úc 180 ngày mỗi năm, hoặc sống ở Úc 720 ngày trong bốn năm;

 

 1. Ngay cả khi đương đơn chính không sống được 160 ngày trong bốn năm đầu, hoặc đương đơn thứ hai không sống được 720 ngày trong bốn năm, thị thực tạm trú có thể được gia hạn hai lần, mỗi lần thị thực có thể được gia hạn hai năm; miễn là người nộp đơn chính đã sống ở Úc trung bình 40 ngày mỗi năm trong sáu hoặc tám năm và người nộp đơn phụ đã sống trung bình 180 ngày mỗi năm (miễn là tổng số ngày tích lũy ở Úc trong thời gian này đáp ứng tiêu chuẩn). Như vậy, đương đơn có thể nộp đơn xin thị thực thường trú 888, nghĩa là người nộp đơn chính cần sống ở Úc tổng cộng 240 ngày trong sáu năm hoặc 320 ngày ở Úc trong tám năm và người nộp đơn phụ phải sống ở Úc 1080 ngày trong sáu năm- (hai năm và một 11 tháng rưỡi), hoặc ở lại Úc trong 1440 ngày trong 8 năm (nghĩa là 11 tháng rưỡi trong ba năm);

12. Đương đơn chính và phụ có thể được trao đổi, và ngay cả những đương đơn đã đặt chân đến Úc cũng có thể đăng ký trao đổi.