Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Phân tích và giới thiệu cụ thể các trường hợp xin thị thực Đính hôn/Kết hôn và Hôn nhân không hôn thú Úc.

Nhập cư theo diện hôn phu/ hôn thê của Úc, như tên của nó, là tình trạng vợ / chồng của một công dân và thường trú nhân Úc, bao gồm cả việc sống chung đã kết hôn hoặc chưa kết hôn hay đính hôn, hoặc chung sống không hôn thú để xin thị thực…

Partner/Marriage Visa information

Thông tin về thị thực đối tác/hôn nhân Partner and Prospective marriage 309 and 300Thị thực kết hôn (kết hợp diện thị thực 309/100) và thị thực hứa hôn (diện thị thực 300) .docx  -  Hướng dẫn nộp hồ sơ xin thị thực kết hôn (kết hợp diện thị thực 309/100) và thị thực hứa…

Partner Migration Category

Partner Migration Category Title Content Vào năm 2020, chúng tôi rất vui lòng sử dụng kiến thức, kinh nghiệm và dịch vụ nhiệt tình của mình để cùng bạn chinh phục thời điểm khó khăn vì dịch bệnh trên toàn thế giới này (Covid-19), để bạn có thể xuất sắc đạt được những mục tiêu…

Partner Migration Key Points

Partner Migration Key Points Title Content Vào năm 2020, chúng tôi rất vui lòng sử dụng kiến thức, kinh nghiệm và dịch vụ nhiệt tình của mình để cùng bạn chinh phục thời điểm khó khăn vì dịch bệnh trên toàn thế giới này (Covid-19), để bạn có thể xuất sắc đạt được những mục…

Partner Migration Analyst and Case Study

Partner Migration Analyst and Case Study Title Content Vào năm 2020, chúng tôi rất vui lòng sử dụng kiến thức, kinh nghiệm và dịch vụ nhiệt tình của mình để cùng bạn chinh phục thời điểm khó khăn vì dịch bệnh trên toàn thế giới này (Covid-19), để bạn có thể xuất sắc đạt được…