Skip to content Skip to footer

Bộ Di trú Úc thông báo rằng Điều khoản của Thị thực 188 Tạm trú và Thị thực 888 Định cư Thường trú Đầu tư Kinh doanh, được thực hiện vào ngày 1 tháng 7 năm 2012, trước tiên bao gồm hai hình thức, đó là: hình thức kinh doanh đổi mới và hình thức nhà đầu tư.

Vào ngày 24 tháng 11 năm 2012, Bộ Di Trú bắt đầu triển khai hình thức thứ ba theo diện 188 và 888, đó là Thị thực Nhập cư cho Nhà đầu tư trọng yếu với khoản đầu tư 5 triệu đô la Úc.

Thị thực 188 là thị thực cư trú tạm thời, thị thực bốn năm, bao gồm người nộp đơn và thành viên gia đình, hai hình thức đó là thị thực diện đổi mới kinh doanh và thị thực diện nhà đầu tư, có thể xin gia hạn một lần và thời gian gia hạn thị thực là hai năm; thị thực diện nhà đầu tư với khoản đầu tư từ 5 triệu đô có thể xin gia hạn thị thực hai lần, mỗi lần gia hạn trong hai năm.

Thị thực 888 là thị thực thường trú, miễn là người nộp đơn và các thành viên gia đình của thị thực 188 đáp ứng các yêu cầu về thường trú nhân, họ có thể nộp đơn xin thường trú trú nhân 888.

Danh mục hướng dẫn đối với thị thực đổi mới kinh doanh và thị thực con đường nhà đầu tư là cần phải đánh giá quá khứ hoạt động thành công ở nước ngoài hoặc nền tảng quản lý kinh doanh của người nộp đơn. Nói chung, con đường xin thị thực đổi mới kinh doanh cần phải kiểm tra lịch sử hoạt động kinh doanh ở nước ngoài trước đây của người nộp đơn và đạt được những yêu cầu về tài sản, về độ tuổi của Bộ Di trú, độ tuổi không được quá 55 tuổi ( hoặc một số chính quyền tiểu bang miễn yêu cầu về tuổi). Sau khi nộp đơn xin thị thực đến Úc thành công, người nộp đơn cần phải hoạt động kinh doanh tại Úc. Về quy mô và vốn đầu tư, sau khi đáp ứng các yêu cầu về thời gian của Úc, đương đơn có thể nộp đơn xin thị thực thường trú 888.

Danh mục hướng dẫn đối với thị thực nhà đầu tư cũng cần phải đánh giá năng lực kinh doanh trước đây của doanh nghiệp ở nước ngoài của người nộp đơn và sở hữu ít nhất 10% cổ phần hoặc lịch sử hoạt động cùng với quy mô của khoản đầu tư kinh doanh, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về tài sản và đáp ứng các yêu cầu tính điểm về độ tuổi của Bộ Di trú yêu cầu, không quá 55 tuổi (trừ khi chính phủ bang miễn yêu cầu về độ tuổi), đầu tư 1,5 triệu đô la Úc vào trái phiếu chính phủ tại Úc. Sau khi nộp đơn xin đến Úc thành công, nếu số tiền đầu tư và thời gian đầu tư (4 năm) cũng như thời gian cư trú tại Úc đáp ứng yêu cầu, khi đó đương đơn có thể nộp đơn xin thị thực thường trú 888.

Điều quan trọng là các nhà đầu tư cần chứng minh rằng 5 triệu đô đầu tư vào Úc là hợp pháp. Không có yêu cầu về tuổi tác, trình độ tiếng Anh, hay nền tảng năng lực kiểm toán hoặc kinh nghiệm kinh doanh và không yêu cầu về điểm số; nhưng đương đơn phải chứng minh 5 triệu đô la đầu tư vào Úc. Thị thực có thể được gia hạn 2 lần, tức là thời gian của thị thực tạm trú 188 diện đầu tư kinh doanh có thể được cấp là tổng cộng 8 năm. Điều kiện để xin thường trú 888 của loại thị thực nhà đầu tư trọng yếu cũng khá lỏng lẻo, và chỉ cần duy trì vốn đầu tư ban đầu là 5 triệu đô là đáp ứng được yêu cầu. Thời gian trung bình cư trú tại Úc là 40 ngày mỗi năm. Đây có thể nói là hạng mục được thiết kế đặc biệt dành cho những người thành đạt ở nước ngoài (đặc biệt là Việt Nam và Trung Quốc), và mục đích tất nhiên là thúc đẩy hiệu quả nền kinh tế của Úc.

Liên quan đến nhập cư diện tài năng kinh doanh 132, thị thực này được chia thành hai loại, đó là hình thức doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành công và hình thức đầu tư kinh doanh mạo hiểm. Thị thực 132 là loại thị thực thường trú, cho phép người nhập cư đầu tư từ 2-4 năm và tạm trú. Theo thị thực  132, nếu đương đơn chọn con đường kinh doanh đầu tư mạo hiểm, đương đơn cần phải có vốn đầu tư mạo hiểm ít nhất 1 triệu đô từ một thành viên thuộc Hiệp Hội Đầu tư Mạo Hiểm Australia (AVCAL). Con đường này không cần kiểm tra lịch sử hoạt động kinh doanh của đương đơn mà chỉ đánh giá kế hoạch kinh doanh được thực thi có thể thu hút sự quan tâm của quỹ đầu tư mạo hiểm của Úc hay không, và làm thế nào để nhận được tài trợ vốn của quỹ đầu đầu mạo hiểm.

Nếu đương đơn chọn con đường kinh doanh đầu tư mạo hiểm, đương đơn cần phải có vốn đầu tư mạo hiểm ít nhất 1 triệu đô từ một thành viên thuộc Hiệp Hội Đầu tư Mạo Hiểm Australia (AVCAL). Con đường này không cần kiểm tra lịch sử hoạt động kinh doanh của đương đơn mà chỉ đánh giá kế hoạch kinh doanh được thực thi có thể thu hút sự quan tâm của quỹ đầu tư mạo hiểm của Úc hay không, và làm thế nào để nhận được tài trợ vốn của quỹ đầu đầu mạo hiểm.

Nếu bạn chọn con đường doanh nhân có lịch sự kinh doanh thành công 132A, bạn cần đáp ứng yêu cầu về nền tảng tài chính và kinh doanh, bao gồm doanh thu 3 triệu đô Úc, tỷ lệ sở hữu cổ phẩn trong lịch sử hoạt động kinh doanh, tài sản cá nhân, và độ tuổi dưới 55 tuổi (trừ khi chính phủ tiểu bang miễn yêu cầu về tuổi),..v..v. Đồng thời, sau khi được cấp thị thực thường trú 132, trong hai năm kinh doanh tại Úc, đương đơn cần tham gia vào các hoạt động kinh doanh, có doanh thu hàng năm, đáp ứng về số vốn đầu tư, tạo ra một số lượng lao động nhất định…

Những đương đơn quan tâm đến thị thực đầu tư kinh doanh tại Úc có thể tham khảo những yêu cầu cơ bản trên và kết hợp với điều kiện của bản thân để lựa chọn loại hồ sơ và lộ trình phù hợp nhất.

 

Trên đây là thông tin tổng quan về diện di cư và định cư Úc diện đầu tư kinh doanh thị thực 188, thị thực 888, diện định cư doanh nhân tài năng 132. Để được tư vấn cụ thể, vui lòng tham khảo chi tiết bên dưới.