Skip to content Skip to footer

Visa 188 B

AVisa 188B đầu tư diện nhà đầu tư (188B)

Thị thực 188B là một loại hình di trú kinh doanh cho các nhà quản lý đầu tư. Đây là thị thực tạm trú bốn năm cho các nhà đầu tư tham gia vào cổ phiếu, quỹ và ngoại hối. Thị thực yêu cầu đương đơn phải đầu tư ít nhất 1,5 triệu đô la để mua trái phiếu do chính phủ tiểu bang chỉ định. Trước khi nộp đơn xin thị thực 188B , trước tiên, đương đơn phải nộp EOI và phải có được sự bảo đảm từ chính phủ tiểu bang Úc.

Thị thực này là thị thực cư trú tạm thời bốn năm. Thị thực này có yêu cầu về độ tuổi tương đối lỏng lẻo đối với đương đơn và không yêu cầu đương đơn phải sở hữu một doanh nghiệp. Mặc dù thị thực này không yêu cầu trình độ học vấn và tiếng Anh của đương đơn; nhưng đó là yêu tố quan trọng trong quá trình xét duyệt thị thực. Ngoài việc xem xét tài sản ròng cá nhân và gia đình và kinh nghiệm đầu tư, thị thực cũng sẽ nhắm mục tiêu về độ tuổi và tiếng Anh của đương đơn. Trình  độ học vấn và tiếng Anh ở một mức độ nhất định chắc chắn có thể cải thiện tổng điểm …

 1. Điều kiện
 • Dưới 55 tuổi, cơ quan chính phủ Tiểu bang hoặc lãnh thổ có thể không cần yêu cầu này nếu khoản đầu tư của bạn sẽ mang lại lợi ích kinh tế đặc biệt cho tiểu bang hoặc lãnh thổ được chỉ định
 • Có kỹ năng quản lý cao liên quan đến hoạt động đầu tư đủ điều kiện hoặc hoạt động kinh doanh đủ điều kiện
 • Có ít nhất ba năm kinh nghiệm tham gia trực tiếp trong việc quản lý một hoặc nhiều doanh nghiệp đủ điều kiện hoặc đầu tư đủ điều kiện tại Việt Nam
 • Có lý lịch thành công về hoạt động kinh doanh đủ điều kiện hoặc đầu tư đủ điều kiện tại Việt Nam
 • Có cam kết thực tế về việc tiếp tục hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc sau khi việc đầu tư ban đầu đã hoàn thành.
 • Đương đơn và vợ/chồng hợp pháp hoặc vợ/chồng thực tế (không đăng ký kết hôn) phải:
  • Phải có ít nhất 01 trong 05 năm tài chính gần nhất trước ngày được mời nộp đơn, đã trực tiếp quản lý một trong những điều sau đây: 
   • Một doanh nghiệp đủ điều kiện mà đương đơn và vợ/chồng có ít nhất 10% quyền sở hữu; hoặc
   • Các khoản đầu tư đủ điều kiện thuộc sở hữu của đương đơn và vợ/chồng ít nhất là 1.5 triệu AUD.
  • Trong 02 năm tài chính ngay trước ngày được mời nộp đơn, có các hoạt động kinh doanh và đầu tư một cách hợp pháp, tài sản cá nhân ít nhất là 2.25 triệu AUD và sẵn sàng để chuyển qua Úc trong vòng 02 năm kể từ khi được cấp thị thực 188B.
  • Phải đầu tư ít nhất 1.5 triệu AUD trong trái phiếu của chính phủ Tiểu bang hoặc Lãnh thổ bằng, và sẳn sàng giữ khoản đầu tư đó ít nhất 04 năm kể từ ngày được Tiểu bang hoặc Lãnh thổ chấp nhận.
  • Không tham gia vào các hoạt động phạm pháp hoặc không được chấp nhận.
 • Đương đơn phải sống ít nhất 02 năm tại Tiểu bang hoặc vùng Lãnh thổ mà đã được đề cử.
 • Đương đơn và tất cả thành viên gia đình đứng chung đơn phải hội đủ điều kiện sức khỏe và kiểm tra lý lịch.
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú (bài kiểm tra về độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm, doanh thu, tài sản và các yếu tố khác)
 1. Quyền lợi
 • Được phép bảo lãnh cho cả gia đình bao gồm vợ/chồng, con cái trong độ tuổi phụ thuộc
 • Được quyền sinh sống tại Úc trong thời gian 4 năm 3 tháng
 • Không được phép gia hạn visa
 • Được nộp đơn xin visa thường trú (Visa 888) sau khi đáp ứng các điều kiện đầu tư
 • Khoản đầu tư 1.5 triệu AUD được hoàn trả sau 4 năm đầu tư tại Úc
 1. Gia hạn thời gian lưu trú
 • Loại visa 188 này không được gia hạn
 1. Tính điểm EOI

Điểm số dựa trên trình độ Tiếng Anh, trình độ học vấn, số năm quản lý và đầu tư kinh doanh, tài sản cá nhân và tài sản ròng trong công ty được đầu tư, và doanh thu kinh doanh. Các yếu tố về tài sản và doanh thu sẽ có tỷ lệ điểm cao hơn. Ngay cả khi đương đơn không đạt điểm về các yếu tố khác, nhưng họ vẫn có thể đạt 65 điểm nếu điểm thương mại cao.

 

Yếu tố

Miêu tả

Điểm

Độ tuổi

18 – 24

20

25 -32

30

33 – 39

25

 40 – 44

20

45 – 54

15

55 tuổi trở lên

0

Khả năng tiếng Anh

Tiếng Anh giao tiếp (IELTS 5.0 cho từng kỹ năng)

5

Tiếng Anh thành thạo (IELTS 7.0 cho từng kỹ năng)

10

Bằng cấp

Giấy chứng nhận thương mại Úc, bằng tốt nghiệp hoặc bằng cử nhân của một viện nghiên cứu giáo dục của Úc; hoặc 
một bằng cử nhân được công nhận bởi một tổ chức giáo dục của một tiêu chuẩn được công nhận

5

Cử nhân kinh doanh, khoa học hoặc công nghệ của tổ chức Úc; hoặc một bằng cử nhân của một cơ sở giáo dục tiêu chuẩn được công nhận

10

Chứng thực đặc biệt

Chứng thực đặc biệt Các cơ quan chính phủ đề cử tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ có thể quyết định rằng đề xuất kinh doanh của bạn là lợi ích duy nhất và quan trọng đối với tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nơi mà các cơ quan chính phủ đề cử

10

Khả năng tài chính

Tài sản kinh doanh và tài sản cá nhân ròng của bạn và/hoặc người phối ngẫu kết hợp trong mỗi hai năm gần nhất ít nhất: 

AUD $800.000

5

AUD $1.3 million

15

AUD $1.8 million

25

AUD $ 2.25 million

35

Doanh thu kinh doanh:

 Doanh thu hàng năm trong kinh doanh chính của bạn trong khoảng thời gian ít nhất hai năm trong bốn năm tài chính trước đó ít nhất là: 

500.000 AUD

5

1 triệu AUD

15

1.5 triệu AUD

25

2 triệu AUD

35

Kinh nghiệm đầu tư:

Đầu tư đủ điều kiện ít nhất AUD $100.000 cho:

 
 

Ít nhất 4 năm trước khi được mời nộp đơn xin thị thực

10

 

Ít nhất 7 năm trước khi nộp đơn xin thị thực

15

Trình độ đổi mới kinh doanh

  
 

Bằng chứng về các bằng sáng chế đăng ký hoặc đăng ký thiết kế

15

 

Bằng chứng về nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký

10

 

Bằng chứng về thỏa thuận liên doanh chính thức

5

 

Bằng chứng về kinh doanh xuất khẩu

15

 

Bằng chứng về quyền sở hữu trong kinh doanh linh dương

10

 

Bằng chứng nhận tài trợ hoặc tài trợ vốn kinh doanh

10

 

Tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử

Chứng thực đặc biệt

10CHÚNG TA LÀM GÌ

Trung tâm Dịch vụ sinh viên Thế kỷ 21 / Liên minh Giáo dục và Di cư Thế kỷ 21

là một công ty tư vấn và hỗ trợ di cư chuyên nghiệp, có uy tín, danh tiếng cao, hoạt động liên quan đến kinh doanh giáo dục từ năm 1995 và mảng di cư từ năm 2001. Trong suốt hai thập kỷ qua, Trung tâm của chúng tôi đã hỗ trợ thành công hơn mười nghìn sinh viên quốc tế và khách hàng di cư, tới nghiên cứu một phổ lớn các lĩnh vực giáo dục ở nhiều quốc gia, và thực hiện được kế hoạch di cư đến Úc và Mỹ.

Chúng tôi hướng đến cung cấp hành trang cho sinh viên quốc tế và khách hàng di cư để họ có thể đạt được các mục tiêu cá nhân trong tương lai, thông qua dịch vụ giáo dục và di chuyển chuyên biệt mà chúng tôi cung cấp.

Vào năm 2020, chúng tôi rất vui lòng sử dụng kiến thức, kinh nghiệm và dịch vụ nhiệt tình của mình để cùng bạn chinh phục thời điểm khó khăn vì dịch bệnh trên toàn thế giới này (Covid-19), để bạn có thể xuất sắc đạt được những mục tiêu của mình trong tương lai.

Our Mission

Business

We work to ensure that your business prospers and brings you sufficient profit with a long perspective. We appreciate your trust greatly!

Community

We work to ensure that your business prospers and brings you sufficient profit with a long perspective. We appreciate your trust greatly!

our skills

We’re team of
tallented business & investment
peoples

Investment
90%
Finance
80%
Research
75%
Sales & Trading
85%
let's work together

We are the best investment company and we are open for cooperation.

Contact Us