Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Chúng tôi cung cấp học phí Siêu thấp cho Chương trình Hướng nghiệp Chuyên nghiệp (PYP) cho các chuyên ngành Kế toán, IT – ACS, Khoa học Máy tính/CNTT và Kỹ thuật tại Úc.

Chúng tôi cung cấp học phí Siêu thấp cho Chương trình Hướng nghiệp Chuyên nghiệp (PYP) cho các chuyên ngành Kế toán, IT – ACS, Khoa học Máy tính/CNTT và Kỹ thuật tại Úc. Học phí SIÊU thấp cho các Chương trình Hướng nghiệp Chuyên nghiệp PY: Chương trinh PY cho chuyên ngành Kế…

Các khóa học VET nhanh và học phí thấp để học tại Horart, Gold Coast, Cairns, Adelaide và Perth cho thị thực visa 491 di dân diện tay nghề tại các vùng hẻo lánh

Công ty tư vấn du học Thế kỉ 21 Các khóa học VET nhanh và học phí thấp để học tại Horart, Gold Coast, Cairns, Adelaide và Perth cho thị thực visa 491 di dân diện tay nghề tại các vùng hẻo lánh Chúng tôi hiện đang cung cấp mức học phí đặc biệt cho các…

Các khóa học cử nhân hấp dẫn nhất ở Sydney, với học phí thấp và chất lượng uy tín

Công ty tư vấn du học Thế kỉ 21Các khóa học VET nhanh và học phí thấp để học tại Horart, Gold Coast, Cairns, Adelaide và Perth cho thị thực visa 491 di dân diện tay nghề tại các vùng hẻo lánh Các khóa học cử nhân kéo dài từ 3-4 năm hấp dẫn và…

Các khóa học kinh doanh VET thấp nhất ở Sydney, Văn bằng Diploma Ooly $ 1250 / quý 3 tháng, Văn bằng nâng cao Advance Diploma $ 1000 / quý 3 tháng

Các khóa học kinh doanh VET thấp nhất ở Sydney, Văn bằng Diploma Ooly $ 1250 / quý 3 tháng, Văn bằng nâng cao Advance Diploma $ 1000 / quý 3 tháng Khóa cấp bằng VET chỉ 1250 đô la Úc / khóa, khóa học cấp bằng nâng cao chỉ 1000 đô la Úc / khóa,…