Skip to content Skip to footer
 

Hệ thống giáo dục trường học ở Úc cung cấp một chương trình học tập chất lượng cao cho học sinh trong độ tuổi đi học. Chương trình của trường nhấn mạnh vào việc phát triển kiến ​​thức học tập của học sinh, đặc điểm cá nhân và kỹ năng giao tiếp xã hội. Sau khi học sinh hoàn thành 12 năm học tiểu học và trung học, họ có thể nhận được Giấy chứng nhận Trung học do Chính phủ Tiểu bang Úc cấp. Chứng chỉ này được công nhận bởi tất cả các viện đại học ở Úc và nhiều viện trên thế giới.

Học sinh ở nước ngoài học trung học ở Úc có thể học kiến ​​thức mới bằng cách sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh và cũng có thể hiểu phương pháp giảng dạy và văn hóa được tìm thấy ở Úc. Điều này dẫn đến họ tiếp tục học tập trong tương lai.

Chương trình giáo dục 13 năm học

Giáo dục học đường ở Úc là một hệ thống bắt buộc 13 năm bắt đầu bằng một năm dự bị, sau đó là 12 năm tiểu học và trung học. Ở một số tiểu bang (NSW, Victoria, ACT), chương trình trung học cơ sở bắt đầu từ Lớp 7 đến Lớp 10 trong 4 năm và chương trình trung học cơ sở bao gồm Lớp 11 và 12 trong 2 năm. Nhưng ở Queensland, Tây Úc, Bắc Úc và Nam Úc, trường trung học bắt đầu từ năm lớp 8.

Hệ thống trường học ở Úc:

Cấp độ giáo dục trường học

Năm học

Trường Tiểu học

Năm 1-6

Trường Trung học cơ sở

Năm 7-10

Trường Trung học phổ thông

Năm 11-12

 
 

Chính phủ và trường tư thục

Có hai loại trường học ở Úc – các trường thuộc quản lí của chính phủ và các trường tư nhân. Cả hai nhóm trường này đều chấp nhận sinh viên quốc tế. Các trường trung học thuộc sở hữu của chính phủ được tài trợ bởi chính quyền địa phương; trường trung học tư thục được tài trợ bởi các khu vực tư nhân và một số trong số họ có những liên kết tôn giáo. Hầu hết các trường trung học là trường học toàn thời gian, nhưng cũng có một số trường nội trú là do khu vực tư nhân điều hành.

Năm học

Năm học được chia thành bốn kỳ và diễn ra từ cuối tháng 1/đầu tháng 2 đến tháng 12 đối với hầu hết các trường trung học. Có một kỳ nghỉ ngắn giữa mỗi kỳ và một kỳ nghỉ hè dài hơn vào tháng 12 và tháng 1. Học sinh đi học từ thứ Hai đến thứ Sáu mỗi tuần. Giờ học sẽ có sự chênh lệch trên toàn nước Úc nhưng thông thường sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ 30 chiều mỗi ngày.

Khung chương trình học tại Úc

Úc đã phát triển một khung chương trình giảng dạy quốc gia để đảm bảo tiêu chuẩn học tập cao được áp dụng trên toàn quốc. Các trường học thường cung cấp những môn thuộc tám Bộ môn trọng điểm: Tiếng Anh, Toán, Nghiên cứu về Xã hội và Môi trường, Khoa học, Nghệ thuật, Ngôn ngữ ngoài Tiếng Anh, Công nghệ và Phát triển Cá nhân, Giáo dục Sức khỏe và Thể chất. Ở cấp trung học, sự tự lựa chọn và đa dạng môn học dần được tăng lên tùy thuộc vào các trường khác nhau, điều này có được là nhờ các trường đã có thể cung cấp nhiều môn học hơn, được dạy bởi độ ngũ giáo viên được đào tạo kì càng và có kinh nghiệm, cũng như việc sử dụng công nghệ tiên tiến bao gồm Internet, vật liệu CD-ROM, thiết bị đa phương tiện và các phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, tiếng Anh là một môn học bắt buộc đối với tất cả các trường.

Điểm mạnh trong dịch vụ của chúng tôi:

  • Trung tâm của chúng tôi giúp thành công một số lượng lớn học sinh ở nước ngoài học chương trình trung học ở Úc.
  • Trung tâm của chúng tôi đại diện cho nhiều trường trung học ở Úc. Bao gồm các trường chính phủ, các trường tư thục và tôn giáo.
  • Chuyên hỗ trợ học sinh ghi danh vào các trường trung học có thành tích cao cũng như các trường trung học liên kết đại học. Để đặt con đường cho các sinh viên vào trường đại học lý tưởng của họ trơn tru.
  • Sắp xếp lộ trình học tập phù hợp nhất cho từng cá nhân học sinh theo kỳ vọng và lý lịch của họ.