Skip to content Skip to footer

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 năm 2015, chính phủ Úc đã có những sửa đổi đáng kể đối với chính sách Visa 188C dành cho đầu tư kinh doanh trọng yếu 5 triệu đô. Các thay đổi chính sách như sau:

 

 1. Chính sách cho vay sẽ bị hủy bỏ. Trước đây, với khoản đầu tư 5 triệu đô, ngân hàng có thể cho vay 4,5 triệu đô (tài sản thế chấp). Việc sửa đổi và các biện pháp được thực hiện để bịt lỗ hổng trong các quy định pháp luật ban đầu.
 2. Đương đơn chính và đương đơn thứ hai có thể hoán đổi cho nhau (yêu cầu về thời gian sống tại Úc đối với đương đơn chính vẫn là 160 ngày trong bốn năm, tức là trung bình 40 ngày mỗi năm ở Úc). Đương đơn có thể đăng ký chuyển đổi và ngay cả những đương đơn hiện đã đặt chân đến Úc.
 3. Đương đơn chính và đương đơn thứ hai (vợ / chồng) phải sống ở Úc, và đương đơn thứ hai phải sống ở Úc 180 ngày mỗi năm, hoặc 720 ngày cư trú tại Úc trong bốn năm.
 4. Ngoài chính quyền tiểu bang là tổ chức đề cử thì Ủy ban Thương mại Úc (Austrade) đã được thêm với tư cách là tổ chức đề cử. Hiện tại, tất cả những người nộp đơn xin thị thực SIV phải được chính quyền bang đề cử, và Bộ Di trú Úc hiện coi Ủy ban Thương mại Úc cũng là một tổ chức đề cử hợp lệ.

Austrade là một tổ chức bán chính thức có trách nhiệm chính là thu hút đầu tư liên quan cho Úc và thúc đẩy quan hệ thương mại giữa Úc và các nước. Chính phủ Úc hiện đang thêm Austrade vào danh sách đề cử vì Austrade nắm rõ hơn với những ngành công nghiệp ở Úc hiện đang yêu cầu đầu tư. Cho đến nay, những đương đơn xin thị thực SIV thường đầu tư 5 triệu đô la Úc vào trái phiếu chính phủ tiểu bang hoặc các tổ chức tài chính, hiếm khi đầu tư vào các công ty. Chính phủ Úc hy vọng sẽ dần dần thu hút những người nhập cư đầu tư vào những ngành cần thiết nhất ở Úc, thay vì chỉ mua trái phiếu chính phủ. Đây là lý do tại sao Bộ Di trú đã thêm Austrade là một trong những tổ chức đề cử lần này.

 1. Quy định tỷ lệ của các sản phẩm đầu tư, làm tăng đáng kể rủi ro đầu tư, kéo dài chu kỳ xử lý thị thực và cải thiện các tiêu chuẩn xem xét, bao gồm:
 2. a) Khoản đầu tư 5 triệu đô này sẽ không được phép đầu tư vào trái phiếu Chính phủ nữa;
 3. b) Ít nhất 500.000 AUD, tức là 10% tổng vốn đầu tư được đầu tư vào quỹ đầu tư mạo hiểm đủ điều kiện của Úc hoặc quỹ đầu tư tư nhân tăng trưởng, đặc biệt để hỗ trợ các công ty mới thành lập và các công ty tư nhân nhỏ. Chính phủ Úc sẽ nâng tiêu chuẩn này lên 1 triệu đô la Úc trong hai năm tới dựa trên phản hồi của thị trường;
 4. c) Đầu tư ít nhất 1,5 triệu đô la Úc vào quỹ được quản lý chuyên đầu tư vào cổ phiếu của các công ty mới trong lĩnh vực khởi nghiệp của Sở giao dịch chứng khoán Úc. Ít nhất 1,5 triệu đô la Úc đầu tư vào quỹ được quản lý đủ điều kiện hoặc công ty đầu tư niêm yết (Công ty đầu tư niêm yết), đặc biệt để được hỗ trợ Các công ty mới nổi được liệt kê trên ASX.
 5. d) Có thể đầu tư tối đa 3 triệu đô la Úc vào các quỹ được quản lý hoặc các công ty đầu tư được niêm yết, qua đó họ có thể thực hiện ‘các khoản đầu tư cân bằng có tổ chức’. Các quỹ bất động sản, v.v.
 6. e) Hạn chế đầu tư vào bất động sản dân dụng, tỷ trọng bất động sản dân dụng đầu tư vào quỹ quản lý không được vượt quá 10%, một số quỹ tiếp tục được phép chảy vào bất động sản thương mại thông qua quỹ quản lý.
 7. f) Đầu tư trực tiếp vào bất động sản của Úc bị cấm.

Đầu tư trực tiếp vào bất động sản bị nghiêm cấm

 

Đầu tư trực tiếp vào bất động sản nhà ở chưa bao giờ là một danh mục tuân thủ SIV, và điều này không thay đổi. Đầu tư bất động sản gián tiếp thông qua các quỹ được quản lý cũng sẽ bị hạn chế. Điều quan trọng là người có thị thực SIV có thể mua bất động sản nhà ở nếu họ tuân thủ các quy định đầu tư nước ngoài của Úc, nhưng phần đầu tư này không thể được bao gồm trong khoản đầu tư tuân thủ 5 triệu đô la Úc.

Hầu hết trong số 5 triệu người nộp đơn xin thị thực SIV ban đầu đã đầu tư vào trái phiếu chính phủ tiểu bang và quỹ dân cư, tương đối an toàn. Các quy định mới rõ ràng hướng dẫn đầu tư vào một số quỹ đầu tư mạo hiểm chảy vào các công ty mới thành lập và các công ty tư nhân nhỏ, quỹ quản lý vốn mạo hiểm của các công ty niêm yết nhỏ cho cổ phiếu công ty mới, để hỗ trợ các công ty khởi nghiệp và công ty nhỏ và các công ty niêm yết nhỏ, đầu tư của nhà đầu tư so với phần trước, rủi ro đã tăng lên, theo khung kế hoạch khung đã điều chỉnh ở trên, hai phần năm số vốn sẽ cần được đầu tư vào các sản phẩm đầu tư đó.

Có thể nói, việc đánh giá thị thực định cư SIV được dựa trên vào việc 5 triệu đô la Úc có để đầu tư vào Úc hay không. Có thể chịu được rủi ro với một số vốn nhất định không? Vì vậy, các ứng viên nên lựa chọn kỹ lưỡng phù hợp với mục tiêu đầu tư, hoặc tham khảo thêm ý kiến ​​của các chuyên gia đầu tư để hiểu rõ hơn về hoạt động của các quỹ đầu tư khác nhau, đặc biệt là các quỹ đầu tư mạo hiểm.