Skip to content Skip to footer

Các khóa học kinh doanh VET thấp nhất ở Sydney, Văn bằng Diploma Ooly $ 1250 / quý 3 tháng, Văn bằng nâng cao Advance Diploma $ 1000 / quý 3 tháng

Các khóa học kinh doanh VET thấp nhất ở Sydney, Văn bằng Diploma Ooly $ 1250 / quý 3 tháng, Văn bằng nâng cao Advance Diploma $ 1000 / quý 3 tháng

Khóa cấp bằng VET chỉ 1250 đô la Úc / khóa, khóa học cấp bằng nâng cao chỉ 1000 đô la Úc / khóa, và 145 đô la / tuần cho các khóa học tiếng Anh, học phí thấp nhất tại Úc.

Chương trình đào tạo nghề

Chương trình đào tạo văn bằng đào tạo nghề, học phí $ 1250 / quý, Chứng chỉ nâng cao $ 1000 / quý, khóa học 1,5 năm,

hoặc: khóa học $ 3.800 thanh toán học phí cho 1 năm, khóa học Văn bằng 2 năm;

pic_lowestVET_3

Văn bằng Lãnh đạo và Quản lý học phí $ 1250 / quý, Văn bằng nâng cao về Lãnh đạo và Quản lý, học phí $ 1000 / quý, học phí thấp nhất ở Úc.

Ngoài ra, đối với Văn bằng về Thị trường và Truyền thông Xã hội, chỉ $ 1400 / kỳ, học phí đào tạo chuyên ngành này thấp nhất tại Úc.

Chứng chỉ IV về Lập trình / Văn bằng về Phát triển Phần mềm, chỉ $ 1400 / kỳ,

Khóa học tiếng Anh:

Tiếng Anh tổng quát: $ 145 / tuần

Tiếng Anh Học thuật (EAP): $ 145 / tuần;

Khóa luyện thi IELTS $ 170 / tuần.

 

Những cơ sảo giáo dục và đào tạo có uy tín với chất lượng cao.