Skip to content Skip to footer

VỀ CHÚNG TÔI

Tham vọng của chúng tôi là tạo ra một thế giới mang tính giáo dục hơn, có nhiều thông tin hữu ích hơn, bằng việc giúp đỡ mọi người phát triển nghề nghiệp của họ, qua những chương trình học tập của chúng tôi. Trong năm 2013, trường UOW đã ghi dấu kỷ niệm 25 năm thành lập. Từ 1988, hơn 23000 sinh viên, học sinh từ 30 quốc gia khác nhau đã tốt nghiệp từ đây.

TẦM NHÌN

Trở thành một trường đại học dẫn đầu, giúp học sinh, sinh viên vững bước trên con đường học tập và làm việc trong tương lai.

NHIỆM VỤ

Trường đại học UOW cung cấp một môi trường học tập tích cực, mang tính hỗ trợ nơi mà học sinh, sinh viên xây dựng các kỹ năng và kiến thức qua việc dạy học và kiểm tra bằng tiếng Anh, các khóa học nghề và nhiều chương trình chuyển tiếp học thuật.

NHỮNG GIÁ TRỊ MANG LẠI

Tại trường đại học UOW, những giá trị chúng tôi mang đến thúc đẩy hành động của chúng tôi. Đó là sự cam kết tạo ra một kiểu thi hành nhất quán và đoàn kết.

 • NIỀM ĐAM MÊ Chúng tôi yêu những gì chúng tôi làm.
 • SỰ SÁNG TẠO Chúng tôi sáng tạo và tưởng tượng.
 • SỰ CAN ĐẢM Chúng tôi nói ra suy nghĩ của mình, chủ động và kiên định trong các quyết định của bản thân.
 • TÍNH XUẤT CHÚNG Chúng tôi khuyến khích mọi người tỏa sáng, vượt lên tất cả.
 • SỰ HỢP TÁC Chúng tôi chia sẻ kiến thức, chuyên môn và nhiều nguồn tài liệu để có được kết quả tốt.
 • SỰ CHÍNH TRỰC Chúng tôi trung thực, đạo đức và đáng tin.

(Với sinh viên quốc tế)

HƯỚNG DẪN VỀ KHÓA HỌC

ĐƯỢC ĐẢM BẢO & CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP HỌC THUẬT ĐẾN UOW

Những nghiên cứu nền tảng#

CRICOS (2 buổi ): 007732G

Mã khóa học: 1930

CRICOS (FSP EXT): 023266F

Mã khóa học: 1933

THỜI ĐIỂM NHẬP HỌC: Tháng 3, Tháng 6, Tháng 10

NHỮNG YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

Những nghiên cứu nền tảng 2 buổi:

 • Hoàn thành 55% năm học lớp 12 của Úc hoặc tương đương
 • Tổng điểm IELTS học thuật là 5.5 với 5.0 điểm ở kĩ năng Đọc và Viết, hoặc tương đương

Những nghiên cứu nền tảng mở rộng:

 • Hoàn thành chương trình học lớp 11 của Úc và tương đương.
 • Tổng điểm IELTS học thuật là 5.0 với 5.0 điểm ở kĩ năng Đọc và Viết, hoặc tương đương.
TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Những nghiên cứu nền tảng là một khóa học chuẩn bị cho những học sinh, sinh viên chưa đáp ứng đủ những yêu cầu trực tiếp về đầu vào cho bằng cử nhân của UOW. Học sinh, sinh viên được học một dòng những môn học thích hợp với ngành mà bạn muốn học ở UOW.

Trong 3 buổi thuộc chương trình Nghiên cứu Nền tảng Mở rộng, bạn sẽ hoàn thành cơ bản kỳ học đầu tiên gồm Kỹ năng về tiếng Anh học thuật, Kỹ năng về Toán, Con người và Xã hội, và Khoa học môi trường. Phần học đầu tiên này sẽ giúp bạn phát triển những kỹ năng cần thiết để thành công ở kỳ phần học thứ hai và thứ ba của chương trình Những nghiên cứu Nền tảng.

TIẾN ĐỘ ĐỂ TỚI UOW:

Hoàn thành thành công chương trình những nghiên cứu nền tảng cung cấp đầu vào được đảm bảo cho hầu hết bằng Cử nhân đại học ở UOW. Không có bất cứ con đường nào cho bằng kép, bằng tiến sĩ trong bốn năm, luật, Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Công tác xã hội hay Cử nhân ngành Kinh tế và Tài chính.

Văn bằng về Kinh doanh (Khuôn viên Wollongkong)

CRICOS (2 BUỔI): 057231C

MÃ KHÓA HỌC: 1950

CRICOS (3 BUỔI): 057232B

MÃ KHÓA HỌC: 1952

THỜI ĐIỂM NHẬP HỌC: Tháng 3, Tháng 6, Tháng 10

NHỮNG YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

Văn bằng Kinh doanh trong 2 buổi học:

 • Hoàn thành 65%  năm học lớp 12 của Úc và tương đương.
 • Tổng điểm IELTS học thuật là 6.0 với 6.0 điểm ở kĩ năng Đọc và kĩ năng Viết, hoặc tương đương.

Văn bằng của ngành Kinh doanh trong 3 buổi học:

 • Hoàn thành 60% năm học lớp 12 của Úc và tương đương
 • Tổng điểm IELTS học thuật là 5.5 với 5.0 điểm ở kĩ năng Đọc và kĩ năng Viết, hoặc tương đương.

 

SƠ BỘ KHÓA HỌC

Văn bằng về kinh doanh là một chương trình chuẩn bị chuyên sâu, cung cấp đầu vào đảm bảo ở năm hai của bằng Cử nhân ngành Kinh doanh hoặc Thương mại tại đại học UOW. Phát triển kỹ năng ở bậc cao được thêm trong tất cả các môn học giúp bạn tham gia thành công vào năm thứ hai của bằng cấp, với trọng tâm là một loạt các kỹ năng nói, viết và thuyết trình, bao gồm cả làm việc nhóm. Việc đánh giá là qua các nhiệm vụ thực tế, bài tiểu luận, bài kiểm tra giữa kỳ và bài kiểm tra cuối khóa. Các môn học có một bài giảng và hướng dẫn, được lên thời khóa biểu trong năm ngày.

 

TIẾN ĐỘ ĐỂ TỚI UOW:

Để hoàn thành chương trình học tập một cách thành công và tiến bộ để đáp ứng bằng Cử nhân, bạn phải hoàn thành 50% tổng số môn học. Bằng Kinh doanh là một con đường đảm bảo để đến với năm học thứ hai của một Cử nhân ngành Kinh doanh hay Cử nhân Thương mại tại đại học Wollongong (UOW) – 48 điểm tín dụng – tương đương với năm thứ nhất ở chương trình Cử nhân. Học sinh, sinh viên hoàn thành trọn vẹn chứng chỉ về Kinh doanh sẽ bắt đầu năm thứ hai ở khóa học Cử nhân tại UOW.

Sự đảm bảo là chủ đề để đáp ứng những yêu cầu đầu vào của UOW.

# Khóa học này là một khóa học đã được đăng ký của trường đại học Wollongkong (CRICOS: 00102E) và được thực hiện bởi trường đại học UOW.

Chứng chỉ ngành Kinh doanh ( Khuôn viên trường kinh doanh Sydney)

CRICOS: 057232B

MÃ KHÓA HỌC: 1952

THỜI ĐIỂM NHẬP HỌC: Tháng 3

NHỮNG YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

 • Hoàn thành 60% năm học lớp 12 của Úc và tương đương.
 • Tổng điểm IELTS học thuật là 5.5 với 5.0 điểm ở kĩ năng Đọc và kĩ năng Viết, hoặc tương đương.

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Văn bằng Kinh doanh được thiết kế đặc biệt để chuẩn bị cho học sinh, sinh viên và cung cấp lộ trình vào Cử nhân Dịch vụ Tài chính & Ngân hàng hoặc Cử nhân Dịch vụ Tài chính & Kế toán được cung cấp tại Trường Kinh doanh UOW Sydney. Chương trình sẽ cung cấp cho bạn hỗ trợ để phát triển các kỹ năng học tập đại học, giúp bạn đạt được mục tiêu cho các nghiên cứu học tập ở đại học, bao gồm đào tạo trình độ tiếng Anh. Trong Văn bằng Kinh doanh, bạn sẽ học các nguyên tắc cơ bản của kinh doanh bao gồm:

 • Khái niệm và những nguyên tắc trong tiếp thị
 • Quản lý nguồn tài nguyên và am hiểu thế giới kinh doanh.
 • Khái niệm về cung, cầu và cấu trúc thị trường
 • Kỹ thuật định lượng và ứng dụng của chúng vào kinh tế kinh doanh.
 • Khái niệm cơ bản của tài chính doanh nghiệp và tài chính cá nhân.
 • Chức năng, quy trình và sự phát triển của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh.

 

TIẾN ĐỘ ĐỂ TỚI UOW:

Nếu bạn hoàn thành thành công tất cả các môn của Văn bằng Kinh doanh và đạt điểm trung bình 65%, bạn sẽ đủ điều kiện nhận 48 điểm tín dụng đối với Cử nhân Dịch vụ Tài chính và Ngân hàng của UOW hoặc Cử nhân Dịch vụ Tài chính và Kế toán được cung cấp tại Trường kinh doanh Sydney OUW. Nếu bạn đạt được điểm tổng hợp ít nhất 50% cho Kỹ năng học tập bậc cao 1 và Kỹ năng học tập bậc cao 2 và điểm cuối cùng ít nhất 50% cho tất cả các môn học bắt buộc khác nhưng không đạt được điểm trung bình chung là 65%, bạn có thể tiến tới bằng Cử nhân Kinh doanh hoặc Cử nhân Thương mại của UOW được cung cấp tại Cơ sở Wollongong.

Văn bằng Công nghệ thông tin

CRICOS (2 BUỔI HỌC): 057233A

MÃ KHÓA HỌC: 1963

CRICOS (3 BUỔI HỌC): 057234M

MÃ KHÓA HỌC: 1964

THỜI GIAN NHẬP HỌC (CHO 2 BUỔI HỌC): Tháng 10

NHỮNG YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

Văn bằng Công nghệ thông tin trong hai buổi học:

 • Hoàn thành 65% năm học lớp 12 của Úc và tương đương.
 • Tổng điểm IELTS học thuật là 6.0 với 6.0 điểm ở kĩ năng Đọc và kĩ năng Viết, hoặc tương đương.

Văn bằng Công nghệ thông tin trong ba buổi học:

 • Hoàn thành 60% năm học lớp 12 của Úc và tương đương.
 • Tổng điểm IELTS học thuật là 5.5 với 5.5 điểm ở kĩ năng Đọc và kĩ năng Viết, hoặc tương đương.

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC:

Văn bằng Công nghệ thông tin sẽ cho phép bạn phát triển những kỹ năng học tập ở bậc đại học để giúp bạn đạt được mục tiêu của mình cho các nghiên cứu ở đại học, bao gồm cả việc đào tạo thành thạo môn tiếng Anh. Văn bằng Công nghệ thông tin bao gồm các hệ thống thông tin, công nghệ thông tin và các chủ đề kinh doanh bao gồm:

 • Kỹ thuật và công nghệ phân tích hệ thống có cấu trúc
 • Hệ thống thông tin chính được tìm thấy trong một doanh nghiệp điển hình
 • Lập trình có cấu trúc, các khái niệm và thực hành lập trình có hướng tới đối tượng.
 • Các khái niệm về cơ sở dữ liệu cơ bản và những kỹ năng trong thiết kế và thao tác cơ sở dữ liệu liên quan.

Để chuẩn bị cho học sinh, sinh viên trong việc học và nghiên cứu ở bậc đại học, chương trình 3 buổi học cung cấp các môn học kỹ năng học thuật dự bị đại học cho cả 2 và 3 buổi học. Một văn bằng giáo dục bậc cao đã được ghi nhận sẽ được trao sau khi hoàn thành xong khóa học văn bằng Công nghệ thông tin.

 

TIẾN ĐỘ ĐỂ TỚI UOW:

Để hoàn thành thành công chương trình và tiến tới bằng Cử nhân tương thích, bạn phải đạt được 50% trong tổng số môn học. Văn bằng Công nghệ thông tin cung cấp chương trình bảo đảm vào năm thứ hai của Cử nhân Công nghệ thông tin (BIT) hoặc Cử nhân Hệ thống thông tin doanh nghiệp (BBIS) tại Đại học Wollongong (UOW) – 48 điểm tín dụng – tương đương với năm đầu tiên trong chương trình Cử nhân. Học sinh, sinh viên hoàn thành tốt nghiệp Văn bằng Công nghệ thông tin sẽ bắt đầu vào năm thứ 2 trong khóa học Cử nhân UOW.

Văn bằng về Kỹ thuật

CRICOS: 083351A

MÃ KHÓA HỌC: 1958

THỜI GIAN NHẬP HỌC: Tháng 3, tháng 10

NHỮNG YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

 • Bắt đầu vào tháng 10 (3 buổi học)
 • Hoàn thành 60% năm học lớp 12 của Úc và tương đương.
 • Tổng điểm IELTS học thuật là 5.5 với 5.0 điểm ở kỹ năng Đọc và kỹ năng Viết, hoặc tương đương.
 • Bắt đầu vào tháng 3
 • Hoàn thành 65% năm học lớp 12 của Úc và tương đương.
 • Tổng điểm IELTS học thuật là 6.0 với 5.5 điểm ở kỹ năng Đọc và kỹ năng Viết, hoặc tương đương.
 • Hoàn thành trên 50% lượng kiến thức Toán và Vật lý ở lớp 12.

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Văn bằng Kỹ thuật được thiết kế để cung cấp một lộ trình bảo đảm vào năm thứ hai của bằng Cử nhân Kỹ thuật (BEng) tại Đại học Wollongong. Chương trình sẽ đưa ra cho bạn sự hỗ trợ để phát triển các kỹ năng học tập ở đại học, giúp bạn đạt được mục tiêu cho các nghiên cứu đại học, bao gồm đào tạo trình độ tiếng Anh. Bạn sẽ đảm nhận các đơn vị lý thuyết và thực hành, và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực kỹ thuật. Để chuẩn bị cho bạn học đại học, chương trình cung cấp các kỹ năng học tập đại học, toán học và vật lý cũng như hai môn kinh doanh tự chọn. Để cho phép truy cập vào nội dung kỹ thuật và thực hành, sinh viên Văn bằng Kỹ thuật sẽ học các môn học năm đầu tiên của Khoa Khoa học Kỹ thuật & Thông tin (EIS) tại Đại học Wollongong. Các môn học kinh doanh tự chọn được bao gồm trong cấu trúc khóa học để hỗ trợ và bổ sung các kỹ năng ngôn ngữ và nghiên cứu Kỹ thuật của bạn. Khóa học này cung cấp cho bạn cơ hội tập trung vào một lĩnh vực chuyên môn bằng cách thực hiện các môn học tự chọn phù hợp với các ngành Kỹ thuật mà bạn muốn theo đuổi. Khoa Kỹ thuật & Khoa học Thông tin tại UOW là một thành viên của nhóm Tám Kỹ Sư và Cộng sự Úc.

 

TIẾN ĐỘ ĐỂ TỚI UOW:

Để hoàn thành thành công chương trình và tiến tới bằng Cử nhân tương thích, bạn phải đạt được 50% trong tổng số môn học. Một con đường được đảm bảo vào năm thứ hai của Cử nhân Kỹ thuật tại Đại học Wollongong (UOW) – 48 điểm tín dụng – tương đương với năm đầu tiên trong chương trình Cử nhân. Học sinh, sinh viên hoàn thành tốt nghiệp Văn bằng Kỹ thuật sẽ bắt đầu vào năm thứ 2 trong khóa học Cử nhân tại UOW.

# Khóa học này là khóa học đã đăng ký của Đại học Wollongong (CRICOS: 00102E) và được thực hiện và cung cấp bởi UOW College.

Văn bằng giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ

CRICOS: 083462E

MÃ KHÓA HỌC: CHC50113

THỜI GIAN NHẬP HỌC:

 • Cùng trong gói với khóa học ở UOW:  Tháng 3
 • Không cùng trong gói với khóa học ở UOW: Tháng 3, Tháng 7

NHỮNG YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

 • Đã hoàn thành năm học lớp 12 của Úc hoặc tương đương.
 • Tổng điểm IELTS học thuật là 6.0 với 6.0 hoặc tương đương ở tất cả các mức điểm.

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC:

Văn bằng giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ được đánh giá cao dành cho các chuyên gia về trẻ nhỏ hoặc cho những người không chuyên nghiệp đang tìm kiếm một sự nghiệp bổ ích và hậu hĩnh, giúp phát triển những năm đầu đời của một đứa trẻ. Trình độ chuyên môn là một bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, vì vậy bạn có thể sử dụng nó ở bất cứ đâu tại Úc. Bạn sẽ học các kỹ năng như cách quản lý nhân viên có trách nhiệm với trẻ em, cách tạo môi trường làm việc an toàn và cách thúc đẩy các chính sách bao gồm và điều phối nơi làm việc.

 

SỰ ĐIỀU PHỐI

Bạn sẽ tham dự tối đa 20 giờ với các bài giảng trực và hướng dẫn trực tiếp mặt đối mặt mỗi tuần. Việc đào tạo sẽ được thực hiện trong các phòng đào tạo tại đại học UOW. Chúng tôi sẽ sắp xếp các vị trí làm việc của bạn tại các trung tâm với Nhóm Big Fat Smile. Bạn được yêu cầu thực hiện 240 giờ sắp xếp công việc để đảm bảo bạn được đào tạo thực tế để bạn sẵn sàng bước vào công việc chuyên nghiệp một cách dễ dàng. Chúng tôi tổ chức các vị trí làm việc cho bạn với các trung tâm chăm sóc trẻ em trong khu vực Illawarra và Nam Sydney.

 

TIẾN ĐỘ ĐỂ TỚI UOW:

Để hoàn thành thành công chương trình và tiến tới bằng Cử nhân tương thích, bạn phải đạt được 50% trong tất cả các môn học. Văn bằng giáo dục và chăm sóc trẻ nhỏ cung cấp một con đường được bảo đảm vào năm thứ hai của Cử nhân Giáo dục – Những năm đầu tại Đại học Wollongong (UOW) – 48 điểm tín dụng – tương đương với năm đầu tiên trong chương trình Cử nhân. Học sinh, sinh viên hoàn thành tốt nghiệp Văn bằng Giáo dục và Chăm sóc Trẻ nhỏ sẽ bắt đầu vào năm thứ 2 trong khóa học Cử nhân ở UOW.

 

NHỮNG TRIỂN VỌNG TRONG NGHỀ:

Vai trò công việc và chức danh thay đổi khác nhau giữa các ngành công nghiệp khác nhau. Triển vọng nghề nghiệp có thể có cho học sinh, sinh viên có trình độ bao gồm:

 • Người giám sát được đề cử (những dịch vụ cho trẻ em)
 • Điều phối viên về các dịch vụ cho trẻ em
 • Quản lý trung tâm (Dịch vụ cho trẻ em)
 • Người chăm sóc trẻ nhỏ
 • Nhóm/ người điều phối nhóm/ trưởng nhóm (dịch vụ cho trẻ em)
 • Tư vấn viên cho trẻ
 • Giám đốc/ quản lý dịch vụ cho trẻ em

Văn bằng Điều dưỡng (Chính quy- Điều dưỡng phân khu 2)

CRICOS: 085450D

MÃ KHÓA HỌC: HLT 51612

THỜI GIAN NHẬP HỌC: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9

(Không cùng gói với khóa học ở UOW)

NHỮNG YÊU CẦU ĐẦU VÀO:

 • Hoàn thành 60% năm học lớp 12 của Úc và tương đương.
 • Tổng điểm IELTS Học thuật là 6.0 với 6.0 hoặc tương đương ở tất cả các mức điểm.
 • 18 tuổi trở lên.

 

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Chương trình được thiết kế để hỗ trợ học sinh, sinh viên phát triển dần dần kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ của họ đối với việc thực hành như một Y tá đã chính quy. Học sinh, sinh viên sẽ được tạo điều kiện và hỗ trợ để có được kiến ​​thức, kỹ năng và thái độ cần thiết thông qua việc trình bày nội dung học thuật phù hợp và có dựa trên bằng chứng, mô phỏng khám chữa bệnh và trong phòng thí nghiệm, và tham gia vào vị trí khám chữa bệnh. Văn bằng Điều dưỡng là một khóa học độc lập và có thể được sử dụng như một con đường để vào học Cử nhân Điều dưỡng ở Đại học hoặc là tham gia trực tiếp vào lực lượng lao động. Khóa học này là một bằng cấp được công nhận trên toàn quốc và được công nhận bởi Hội đồng Kiểm định Điều dưỡng và Hộ sinh Úc (ANMAC). Học sinh, sinh viên hoàn thành tốt nghiệp Văn bằng Điều dưỡng ở Đại học UOW sẽ được trải qua sự chuẩn bị toàn diện và có thể chứng minh năng lực của mình trong tất cả các Tiêu chuẩn ANMAC cho Y tá chính quy 2002.

 

TIẾN ĐỘ ĐỂ TỚI UOW:

Để tiến tới bằng Cử nhân Điều dưỡng, bạn phải hoàn thành thành công chương trình và hoàn thành đơn đăng ký trực tiếp lên UOW.

 

SỰ ĐIỀU PHỐI:

Bạn sẽ học qua sự điều phối trực tiếp bao gồm:

 • Những bài hướng dẫn và bài giảng ở giảng đường
 • Những bài mô phỏng khám chữa bệnh lâm sàng và thí nghiệm
 • Vị trí khám chữa bệnh lâm sàng

 

VỊ TRÍ KHÁM CHỮA BỆNH LÂM SÀNG VÀ NHỮNG MÔ PHỎNG KHÁM CHỮA BỆNH LÂM SÀNG & NHỮNG MÔ PHỎNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM.

Các vị trí khám chữa lâm sàng sẽ được thực hiện thông qua các vị trí sinh viên đã được đàm phán của Đại học UOW, tại các cơ sở cung cấp Dịch vụ Y tế khác nhau trong khu vực.

Các vị trí làm việc sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để thực hiện việc học trên lớp trong một môi trường thực tế có sự giám sát và nhận được những kinh nghiệm quý báu tại nơi làm việc. Đánh giá thực tế về năng lực cũng được tích hợp vào các hoạt động sắp xếp công việc.

Mô phỏng khám chữa lâm sàng và mô phỏng trong phòng thí nghiệm sẽ được tạo điều kiện bởi các Chuyên gia Điều dưỡng của Trường Đại học UOW và được thực hiện tại Trường Trung tâm Mô phỏng Điều dưỡng và thí nghiệm khám chữa lâm sàng của Đại học Wollongong (UOW).

 

TRIỂN VỌNG TRONG NGHỀ

Sau khi hoàn thành Chứng chỉ, bạn sẽ đủ điều kiện để đăng ký làm Y tá chính quy với Cơ quan quản lý hành nghề y tế Úc (AHPRA).

 Bạn cũng sẽ có thể làm việc như một Y tá chính quy (EN) trong các cơ sở chăm sóc sức khỏe có thể bao gồm các bệnh viện tư nhân và bệnh viện công cộng, các cơ sở chăm sóc người già, các khu tá túc, trong quân đội hoặc trong trung tâm y tế.

Người cung cấp CRICOS: 02723D