Skip to content Skip to footer

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Viện Western Sydney là đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của khu vực Tây Sydney bằng cách thúc đẩy mối quan hệ với các tổ chức công nghiệp và cộng đồng.

Các giải pháp đào tạo sáng tạo nhất được phát triển trong quan hệ đối tác. Chúng tôi có rất nhiều thỏa thuận với các đối tác kinh doanh, cộng đồng và giáo dục.

Chúng tôi cũng đồng thời cung cấp nhiều chương trình và dịch vụ nhằm giúp cho những đối tượng từ các nền tảng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh có thể tiếp tục học tập hoặc giúp họ có được các kỹ năng cần thiết để tìm việc làm.

Một ví dụ đó chính là Đơn vị tiếp cận của Viện, có nhiệm vụ đàm phán với các nhóm cộng đồng về những chương trình đào tạo nghề phù hợp cho người học bị cô lập hay có hoàn cảnh khó khăn. Các chương trình được cung cấp tại các trung tâm cộng đồng và khu phố, trang trại địa phương, Mái ấm Nam và nơi làm việc khác cho người tị nạn, người khuyết tật, thanh niên nhàn rỗi, người thất nghiệp, người lao động trưởng thành, phụ nữ trở lại học tập và những người có nhu cầu được hỗ trợ cao.

Các khóa học WFE TAFE

Ví dụ về Uni và/hoặc Career Pathway: Chuyển tiếp nhanh chóng con đường sự nghiệp và/hoặc trình độ giáo dục đại học. Tại TAFE Western Sydney, chúng tôi cung cấp cho bạn sự linh hoạt. Chọn học tại TAFE trước khi học đại học là một lựa chọn kinh tế và thực tế. Điều này cho phép bạn tốt nghiệp và gia nhập lực lượng lao động với lợi thế cạnh tranh sớm hơn. Có nhiều con đường để lựa chọn hơn được liệt kê ở đây.

Khóa học kỹ năng tiếng Anh; Khóa học kế toán; Khóa học kinh doanh; Khóa học điều dưỡng; Khóa học kỹ thuật; Khóa học thời trang; Khóa học thiết kế đồ họa; Khóa học khách sạn